tropisk växt

HR-tjänster

Passio Humana erbjuder tjänster av både operativ och strategisk karaktär, korta eller långvariga uppdrag inom HR, lön och samtalsstöd. Nedan följer några exempel på vad vi kan hjälpa till med;

 • Arbeta proaktivt med arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder.

 • Skapa tydlighet i organisationer genom att tydliggöra roller, målstyrning, upprätta och utveckla rutiner, policys och planer inom HR och lönehantering.

 • Utveckla och paketera förmånspaket.

 • Konsultativt chefsstöd, till exempel vid ny som chef eller vid utmaningar i chefskapet.

 • Konflikthantering, för att proaktivt undvika kränkande särbehandling och mobbning.

 • Omställning, vara stöd/medlare för arbetsgivare, chef och medarbetare.

 • Samtalsstöd till medarbetare vid sjukskrivning, stress- och utmattningsproblematik,
  konflikter och omställning.

 • Interim resurs vid ledigheter, sjukfrånvaro med mera

 • Abonnemang chefsrådgivning

Pris enligt offert

 

Ta kontakt så kan vi undersöka vad Er organisation behöver.

PassioHumana_BLAD.png

Jag kan bidra till Ert företag genom att odla engagemang, motivation och välmående medarbetare så att det skapar bättre resultat i Er verksamhet.

PassioHumana_logga_klar_ny.png

samtalsterapi uppsala samtalsterapeut uppsala