Rock Maze

Psykosyntesen grundades av Roberto Assagioli i början av 1900-talet. 

Roberto Assagioli var elev till Freud och doktorerade inom psykoanalys, i ett tidigt stadium började Assagioli ifrågasätta Freuds idéer om psyket. Till skillnad mot Freud fokuserade Roberto på det som är friskt hos varje individ, istället för det sjuka, och han ville att hela människan skulle beaktas med sin kreativitet, kärlek, skönhet och andlighet. 

 

Assagioli ansåg att man kan träna sitt psyke som man tränar att spela ett instrument.

Han integrerade även österländsk filosofi i den västerländska psykologin.

 

Psykosyntes är en metod att:

  • lära sig lyssna på sitt inre, 

  • lära sig förstå och bli medveten om sina beteenden och landa i sitt jag. 

  • med hjälp av sitt jag och sin vilja, dirigera utefter vad som är meningsfullt i livet. 

  • få möjlighet till självförverkligande genom att hitta sina egna vägar och riktningar.

 

Psykosyntes är ett kärleksfullt stöd i utforskandet av allt det fantastiska som är du. 

PassioHumana_BLAD.png

Psykosyntes är en metod för självförverkligande för de
som vägrar bli slavar under sina inre spöken eller yttre påverkan, för de
som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår i
dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.

 

– Roberto Assagoli

PassioHumana_logga_klar_ny.png

samtalsterapi uppsala samtalsterapeut uppsala